Vad är FDLIS

Målsättningar

Parternas avsikt är att gemensamt arbeta för att stärka samtliga parters verksamheter och skapa förutsättningar för hela regionen att bidra till en positiv resultatutveckling för barns och elevers måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag.
Det finns fyra övergripande målsättningar för samarbetet, att:

  • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
  • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
  • Utveckla ledarskapet i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Medverkande parter inom samarbetet

Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Högskolan i Halmstad, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Region Halland, Varbergs kommun och Ängelholms kommun.

Ledare för forskargruppen i FDLIS:
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad

Ledare för processgruppen i FDLIS:
Marie-Helene Zimmerman Nilsson, Högskolan i Halmstad