Nyheter

By WizErik / 22 maj, 2020

Lärande möte i projektet FDLIS

Den 27 januari 2021 hålls ett lärande möte där forskare, lärare och elever samtalar i projektet FDLIS. Mer information om...

Read More
Fjärr och Distans
By Per.nyrell / 13 mars, 2020

Okomplicerad fjärrundervisning

I Båstads kommun genomförs viss studiehandledning och modersmålsundervisning som fjärrundervisning. Härom dagen fick jag vara med när kommunens nyaste fjärrlärare...

Read More
Redovisning i VR
Digitala och analoga lärmiljöer för lärande
By Mats.gustafsson / 13 mars, 2020

Elever som prosumenter av egenskapat VR-material

Delprojektet Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre språk- och begreppsutveckling syftar till att undersöka och hitta digitala verktyg och arbetssätt som effektiviserar språk- och begreppsinlärningen och som är...

Read More
Fjärr och Distans
By FG Kungsbacka / 10 mars, 2020

Intryck från vår VR-Turné

Vi har nu genomfört vår VR-turné på alla Kungsbackas grundskolor. Överallt möttes vi av nyfikna och intresserade pedagoger som diskuterade...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 9 mars, 2020

ÄDK – Varberg

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där...

Read More
Fjärr och Distans
By FG Kungsbacka / 6 februari, 2020

VR-Turné på Kungsbackas grundskolor

I delprojektet Fjärrundervisning & Digitala Läromedel via 360, AR & VR planeras det för fullt för en VR-Turné till alla...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 6 februari, 2020

Närmiljö som lärmiljö -Varberg

Bolmens förskola har ett spännande projekt där barnen med GoPro-kameror i selar och på hjälmar dokumenterar sitt Varberg och de...

Read More
Modersmålslärare diskuterar runt ett bord
Fjärr och Distans
By FG Kungsbacka / 6 februari, 2020

Nätverk Fjärrundervisning i Västsverige

Ett av delprojekten i FDLIS är att skapa ett nätverk för de modersmålslärare som arbetar med, eller är nyfikna på...

Read More
By WizErik / 1 februari, 2020

Inspiration till kunskap och arbete om skolans digitalisering – nu och i framtiden

Samverkan, skolans vardag och digitalisering, verksamhetsutvecklande forskning, elevers måluppfyllelse och inspiration. Det var viktiga ingredienser i inspirationskonferensen som hölls för...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 4 december, 2019

Lärande genom film Ängelholm

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag...

Read More