Digital Lärresurs Matteappen

Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur lärarens roll påverkas. På detta sätt undersöks vilka effekter digitalisering har för barn/elevers lärande och resultatutveckling. 

Projektet innebär att pröva, värdera och analysera hur användningen av en digital lärresurs i matematik:

  • Påverkar elevers resultatutveckling i ämnet matematik (variation pojkar/flickor, lågpresterande/högpresterande)
  • Påverkar lärares möjligheter att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov
  • Påverkar elevers inställning till matematikämnet (variation pojkar/flickor, lågpresterande/högpresterande)
  • Hur påverkar det lärares undervisning?
  • Hur påverkar användningen av digitala läromedel elevernas inställning till ämnet matematik?

“Undervisningen kan förändras för att främja elevers lärande”

Genomförande

Projektet innebär att pröva, värdera och analysera användningen av en digital lärresurs i matematik. Det innebär att arbeta med praktiknära problem och frågeställningar som utgår från verksamheternas gemensamma behov. Lärare ges möjlighet att utveckla undervisningsmetoder med hjälp av en digital lärresurs, som ger en snabb överskådlig feedback till läraren hur eleverna lyckas i undervisningen samt om hur undervisningen kan förändras för att främja elevers lärande. 

Under läsåret 2018/2019 har Matteappen utvärderats i ett pilotprojekt på 5 stycken skolor i Halmstad. Matteappen introducerades för eleverna under hösten 2018. Under våren 2019 har pilotprojektet utökats med ett riktat projekt mot åk 8.