Lärande genom film

Syfte

Detta projekt handlar om att, med hjälp av digitala verktyg och medier, utvärdera och utveckla metoder för hur elever kan lära sig mer effektivt från filmer på nätet. Det kan handla om inspelade föreläsningar men också filmklipp på t.ex. YouTube, som utgör en närmast outtömlig resurs för lärande.

Filmtittande är en i grunden passiv form av lärande. Effektivt lärande kräver att man aktivt bearbetar innehållet.

Mål med projektet

Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg och medier, utvärdera och utveckla metoder för hur elever kan lära sig mer effektivt från filmer på nätet. Men även att projektet ska bidra till att få bättre kunskap om hur ett AI-baserat digitalt stöd, genom utprövning av AVW-plattformen (Active Video Watching) som konkret exempel, kan utformas för att bidra till bättre och konstruktivt lärande från digitala filmer.

  • Filmtittande är en i grunden passiv form av lärande. Effektivt lärande kräver att man aktivt bearbetar innehållet och kan skapa egna, meningsfulla sammanhang, sk aktivt tittande (Active Video Watching ).
  • Målet med projektet är att få kunskap om hur digitalt stöd, kan utformas för att bidra till bättre och konstruktivt lärande från digitala filmer.
  • Vi tror att det finns stora möjligheter att få kunskap om lärande med digitala medier genom detta projekt.

Samverkanspartners

Båstad, Ängelholm, Region Halland, Halmstad samt Högskolan i Halmstad