Blogg

Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 9 mars, 2020

ÄDK – Varberg

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 6 februari, 2020

Närmiljö som lärmiljö -Varberg

Bolmens förskola har ett spännande projekt där barnen med GoPro-kameror i selar och på hjälmar dokumenterar sitt Varberg och de...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 4 december, 2019

Lärande genom film Ängelholm

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Stoneydaze / 3 december, 2019

Digital lärresurs Matteappen prövas i Halmstads kommun

I Halmstads kommun har man påbörjat att testa en digital lärresurs som heter Matteappen. Inom ramarna för FDLIS har sedan...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 2 december, 2019

Spelifierad undervisning Ängelholm

Inledning/bakgrund Jag arbetar på Kungsgårdsskolan där jag undervisar i SO-ämnet och har länge spelifierat moment av min undervisning och tycker...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 2 december, 2019

Närmiljö som lärmiljö – Ängelholm

Ekens förskola Ängelholm Ekens förskola, en del av Villans rektorsområde, ligger högt uppe på Skörpagårdsområdet med många ekar runt byggnaden....

Read More
Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 9 mars, 2020

ÄDK – Varberg

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 6 februari, 2020

Närmiljö som lärmiljö -Varberg

Bolmens förskola har ett spännande projekt där barnen med GoPro-kameror i selar och på hjälmar dokumenterar sitt Varberg och de...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 4 december, 2019

Lärande genom film Ängelholm

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Stoneydaze / 3 december, 2019

Digital lärresurs Matteappen prövas i Halmstads kommun

I Halmstads kommun har man påbörjat att testa en digital lärresurs som heter Matteappen. Inom ramarna för FDLIS har sedan...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 2 december, 2019

Spelifierad undervisning Ängelholm

Inledning/bakgrund Jag arbetar på Kungsgårdsskolan där jag undervisar i SO-ämnet och har länge spelifierat moment av min undervisning och tycker...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 2 december, 2019

Närmiljö som lärmiljö – Ängelholm

Ekens förskola Ängelholm Ekens förskola, en del av Villans rektorsområde, ligger högt uppe på Skörpagårdsområdet med många ekar runt byggnaden....

Read More