Utveckla Undervisningen

Syftet är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur lärarens roll påverkas. På detta sätt undersöks vilka effekter digitalisering har för barn/elevers lärande och resultatutveckling. 

Inriktningen innebär att arbeta med praktiknära problem och frågeställningar som utgår från verksamheternas gemensamma behov. Detta sker genom att tillsammans med högskola/region sträva efter att skapa ny och unik kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar samt att stödja utveckling inom dessa områden.

Blogg

Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 9 mars, 2020

ÄDK – Varberg

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Magnus.lindblad / 6 februari, 2020

Närmiljö som lärmiljö -Varberg

Bolmens förskola har ett spännande projekt där barnen med GoPro-kameror i selar och på hjälmar dokumenterar sitt Varberg och de...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 4 december, 2019

Lärande genom film Ängelholm

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Stoneydaze / 3 december, 2019

Digital lärresurs Matteappen prövas i Halmstads kommun

I Halmstads kommun har man påbörjat att testa en digital lärresurs som heter Matteappen. Inom ramarna för FDLIS har sedan...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 2 december, 2019

Spelifierad undervisning Ängelholm

Inledning/bakgrund Jag arbetar på Kungsgårdsskolan där jag undervisar i SO-ämnet och har länge spelifierat moment av min undervisning och tycker...

Read More
Utveckla Undervisningen
By Ängeholms Kommun / 2 december, 2019

Närmiljö som lärmiljö – Ängelholm

Ekens förskola Ängelholm Ekens förskola, en del av Villans rektorsområde, ligger högt uppe på Skörpagårdsområdet med många ekar runt byggnaden....

Read More