Digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Det stora antalet nyanlända gör att det finns en relevans i att arbeta med ett projekt som ger ökade möjligheter för denna grupp att kunna fullfölja sina studier inom ett nationellt program.

Dessa elevers språkkunskaper och annorlunda livs- och utbildningserfarenheter gör att de vad gäller flera aspekter har svårare att följa undervisningen jämfört med sina svenska klasskamrater. Därför behöver det sökas nya vägar för att man ska kunna uppnå en mer jämlik studiesituation.

Blogg

Redovisning i VR
Digitala och analoga lärmiljöer för lärande
By Mats.gustafsson / 13 mars, 2020

Elever som prosumenter av egenskapat VR-material

Elev redovisar sitt egenskapade VR-material för en klasskompis och lärare. Delprojektet Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre språk- och begreppsutveckling syftar till...

Read More