AR i Kemi, Kungsbacka

Kemi kan för många elever upplevas abstrakt. Särskilt det tredimensionella perspektivet (3D) är en utmaning men även en nyckel för att förstå hur molekyler är uppbyggda och varför kemiska reaktioner sker. Digitala verktyg kan öppna upp för nya möjligheter att både undervisa och lära kemi. Hur tillgänglighet, flexibilitet och utveckling av förståelse skapas då AR (augmented reality) involveras i konkreta undervisningssituationer är inte väl känt.

Syftet med projektet är att undersöka hur AR kan tillämpas i reella undervisningssituationer i gymnasieskolans kemiundervisning och på vilket sätt det har betydelse för elevers lärande om kemiska modeller. Projektet syftar även till att vidareutveckla didaktiska tillämpningar för AR i kemiundervisning.

Frågeställningar

  • Hur kan AR användas som didaktiska tillämpningar i gymnasieskolans kemiundervisning? 
  • På vilka sätt bidrar AR till möjligheter att göra abstrakta kemiska modeller konkreta i kemiundervisningen?
  •  Vilka utmaningar/möjligheter/idéer uttrycker elever och lärare vid användningen av digitala hjälpmedel (AR) i kemiundervisning?