VR/AR, Kungsbacka

Fjärrundervisning & Digitala läromedel via 360, AR & VR Kungsbacka FG

Syfte

Det råder brist på kunskap om effekter av fjärr- och distansundervisning på elevers kunskapsutveckling samt vilka möjligheter det finns kring VR som ett digitalt läromedel. Det saknas även beprövad erfarenhet. För det krävs ett utvecklingsarbete av de verksamma inom skolan – i samverkan med forskare.

Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag.

“Den tekniska utvecklingen går fort och såväl på huvudmannanivå som på skolnivå behöver man ha beredskap för att kunna införa ny teknik som ytterligare höjer kvaliteten i undervisningen”.

Fjärrundervisning och digitala läromedel måste ses som en viktig del av arbetet med skolans digitalisering. Det finns tydliga överföringseffekter av tekniskt kunnande och nya pedagogiska grepp som kan berika lärarnas vanliga undervisning. Den tekniska utvecklingen går fort och såväl på huvudmannanivå som på skolnivå behöver man ha beredskap för att kunna införa ny teknik som ytterligare höjer kvaliteten i undervisningen. Detta kräver i sin tur även tid och möjlighet för lärare att samarbeta och planera gemensamt.

Genomförande

Vi i Kungsbacka FG vill inom projektet: 

 • Utveckla dialogytor via tekniska resurser.
 • Införa ny teknik som ytterligare höjer kvaliteten i fjärrundervisningen.
 • Bidra till framtidens digitala lärande inom fjärrundervisning med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt

Områden som projektet kommer att arbeta med:

 • Elever med problematisk frånvaro ska med hjälp av 360 teknik alternativt VR (Windows Mixed Reality) öka skolnärvaro
 • Elever som fjärrundervisas i modersmål ska med hjälp av 360 teknik och VR (Windows Mixed Reality och VR Chat) kunna få en varierad undervisning
 • Pedagoger ska med hjälp av VR kunna ta del av utbudet av digitala läromedel.

Aktiviteter

 • Inreda labbmiljö där pedagoger kan få testa och få utbildningar i 360, AR och VR
 • Arbeta fram och förankra aktiviteter för utökad fjärrundervisning i samarbete med kommunens studiehandledare och modersmålslärare
 • Arbeta fram och förankra aktiviteter för utökad fjärrundervisning i samarbete med kommunens mobila team för elever med problematisk skolnärvaro
 • Arbeta fram och förankra aktiviteter för utökad fjärrundervisning i samarbete med pedagoger
 • Starta pilotverksamhet/pilotverksamheter inom fjärrundervisning för studiehandledning och modersmål, mobila teamet och pedagoger
 • Utveckla metoder och ta fram kompetensutvecklingsförslag
 • Presentera forskningsresultat