Studiehandledning

Syfte

Projekten syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Varför gör vi detta?

Kommunen vill utnyttja studiehandledarnas tjänstetid bättre, inte minst genom minskad restid.

Det saknas också kunskaper om:

  • hur man bedriver en kvalitativ fjärrundervisning
  • hur man tar fram tekniska lösningar och vilka tekniska lösningar som finns
  • hur man kartlägger vilka förutsättningar som krävs för fjärrundervisning

“Bidra till framtidens digitala lärande inom fjärrundervisning med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.”

Genomförande

Båstad bedriver sedan vh 2019 fjärrstudiehandledning i arabiska med två lärare och ett antal elever. Man använder sig av programvaran Zoom.

Nytta

Våra erfarenheter hittills visar att tekniken som krävs för fjärrundervisning är mycket enkel. Det räcker med en dator/iPad och eventuellt headset samt gratis programvara som exempelvis Skype eller Zoom. Både ljud- och bildkvalité räcker gott och väl för en bra undervisningssituation. Deltagande studiehandledare är positiva till denna undervisningssituation.

De flesta kommuner har god tillgång till ipads och datorer. Det tillsammans med det faktum att fjärrundervisning kräver väldigt enkel teknik borde göra att fler kommuner kunde utveckla och utöka sin fjärrundervisning för att både förbättra studieresultat och sänka sina omkostnader.

För de som är intresserade av att prova Zoom kan man skapa ett gratiskonto på zoom.us.Hör gärna av er till per.nyrell@bastad.se om ni har frågor om detta projekt.