Nätverk

Syfte

Projekten syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Varför gör vi detta?

Vi vill arbeta fram och förankra aktiviteter för utökad fjärrundervisning i samarbete med de andra kommunerna i FDLIS. Ett sätt att göra detta är att arrangera erfarenhetsutbyte i form av nätverksträffar på Högskolan i Halmstad.

“Bidra till framtidens digitala lärande inom fjärrundervisning med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.”

Genomförande

En gång per termin samlas modersmålslärare och studiehandledare som är intresserade av fjärrundervisning på Högskolan i Halmstad för en nätverksträff.

På denna tar man del av fjärrföreläsningar och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte samt olika sorters workshops.

Monica Karlsson, forskare vid Högskolan i Halmstad, är knuten till projektet har tagit fram förslag på digitala hjälpmedel som en resurs för personal inom fjärrundervisning. 

Nytta

Det finns en stor kunskapstörst rörande fjärrundervisning bland många studiehandledare och modersmålslärare. Våra träffar är mycket uppskattade och deltagarna är vetgiriga och ambitiösa.

Detta är en personalkategori som inte så ofta har möjlighet till nätverk vilket kanske gör dessa träffar än mer uppskattade.

Del 3 i Monica Karlssons rapport som ni hittar här handlar om digitala hjälpmedel.Hör gärna av er till per.nyrell@bastad.se om ni har frågor om detta projekt.