Fjärrundervisning

Målet är att genomföra en kunskapsöversikt av aktuell forskning inom området och göra en jämförelse mellan olika programvaror för fjärrundervisning för att försöka beskriva en så effektiv fjärrundervisning som möjligt. Hur utvecklar lärarna digital kompetens för att planera och genomföra undervisning genom Skype?

Baserat på detta, finns det kompetensutvecklingsbehov hos lärare och i så fall vad? Fjärrundervisningen genomförs i modersmålsundervisning, undervisning i moderna språk och i studiehandledning.

Blogg

Fjärr och Distans
By FS Kungsbacka / 6 februari, 2020

VR-Turné på Kungsbackas grundskolor

I delprojektet Fjärrundervisning & Digitala Läromedel via 360, AR & VR planeras det för fullt för en VR-Turné till alla...

Read More
Modersmålslärare diskuterar runt ett bord
Fjärr och Distans
By FS Kungsbacka / 6 februari, 2020

Nätverk Fjärrundervisning i Västsverige

Ett av delprojekten i FDLIS är att skapa ett nätverk för de modersmålslärare som arbetar med, eller är nyfikna på...

Read More