Fokusområden

Samarbetet ska vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder, samt stödja kompetensutveckling, som går utöver det som redan bedrivs i skolorna i kommunerna. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i och vara ett stöd för de behov som finns idag, men först och främst bidra till framtidens digitala lärande i skolan, med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.

FDLIS fyra fokusområden

  • Fjärr- och distansundervisning
  • Utveckla undervisningens kvalitet
  • Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande