Okomplicerad fjärrundervisning

I Båstads kommun genomförs viss studiehandledning och modersmålsundervisning som fjärrundervisning.

Härom dagen fick jag vara med när kommunens nyaste fjärrlärare Semhar Mohammednur genomförde en av sina första fjärrstudiehandledningar.

Det som slog mig nästa omedelbart var hur okomplicerat fjärrundervisning kan vara.

Semhar som är föräldraledig bryter denna vid vissa tillfällen i veckan för att ge studiehandledning. Ibland sitter hon hemma och ibland, som denna dag, lånar hon ett avskilt rum på stadens bibliotek.

Hon använder en vanlig Dell-dator och bjuder in eleven till lektionen genom ett mail skickat från zoom.us. 

Kommunen har valt detta verktyg framför andra som finns på marknaden då vi tycker att den är enkel, har många olika funktioner, mycket god ljud- och bildkvalité samt är gratis!

På skolan, som kanske syns på bilden, är eleven och en handledare redo. Dessa använder en vanlig iPad. 

Efter lite uppmjukande kallprat och hälsningar berättar handledaren att dagens lektionsmaterial finns i elevens Google Classroom. Blixtsnabbt loggar Semhar i på samma Classroom och ser samma material som eleven.

Handledaren berättar att han kommer att avlägsna sig men finns i angränsande rum.

Semhar och eleven ger sig direkt i kast med materialet och pratar, diskuterar, förklarar, gestikulerar på ett, för en åskådare, helt naturligt och otvunget sätt. 

Materialet denna lektion handlade om bla ordklasser vilket nu eleven kan få förklarat på sitt eget hemspråk, tigrinja, och därmed mycket större chans att ta till sig undervisningen.

Att läraren inte finns i klassrummet rent fysiskt verkar inte ha någon betydelse.

Allt går väldigt smidigt och känns helt okomplicerat.

På detta sätt kan nu våra elever med ”små” modersmål enkelt få tillgång till studiehandledning.

Per Nyrell

IKT-pedagog

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *