Nätverk Fjärrundervisning i Västsverige

Ett av delprojekten i FDLIS är att skapa ett nätverk för de modersmålslärare som arbetar med, eller är nyfikna på att arbeta med fjärrundervisning, i de deltagande kommunerna. Nätverket skapades under hösten 2018 och har hittills haft tre nätverksträffar.

Den första nätverksträffen hölls i november 2018. Då samlades en förväntansfull grupp på DLC, Halmstad Högskola. Erfarenheten av fjärrundervisning bland pedagogerna var blandad, allt ifrån en bred erfarenhet till de pedagoger som aldrig provat på alls. För att få fylla på kunskaper kring hur man kan bedriva fjärrundervisning bjöd vi in BIU, Blekinge Integrations- och Utbildningscenter som gästföreläsare online. Detta inspirerade och väckte många frågor bland våra deltagare.

Modersmålslärare kring ett bord diskuterar

Inför nätverksträff två hade vårt nätverk vuxit och när vi träffades igen i april 2019 var fokus på hur man arbetar i andra kommuner med fjärrundervisning. Då Umeå kommun är en av de kommuner som bedrivit fjärrundervisning under en längre tid, lyssnade vi till hur de lade upp och planerade sin verksamhet.

Deltager sitter och diskuterar och arbetar med digitala verktyg.

Bägge de första nätverksträffarna handlade mycket om teknik och programvara, vilket naturligtvis är en viktig del att diskutera men inför nätverksträff tre ville vi att pedagogerna skulle reflektera över didaktiken i fjärrundervisning. Vilka är utmaningarna? Hur ska jag lägga upp min lektion? För att få inblick i detta bjöds professor Una Cunningham in som föreläsare. Una delade med sig av sin forskning och erfarenhet kring flerspråkighet och undervisning online.

“Att undervisa via fjärr kan ibland kännas ensamt och det är givande att träffa andra pedagoger och kunna diskutera.”

Att träffas i nätverk och diskutera, dela erfarenheter och lära nytt är något som uppskattas av deltagarna i vårt nätverk. Mellan träffarna finns möjlighet för deltagarna att kommunicera genom en gemensam Faceboksgrupp. Vår fjärde nätverksträff arrangeras i maj 2020 och vi ser fram emot att träffas igen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *