Närmiljö som lärmiljö -Varberg

Bolmens förskola har ett spännande projekt där barnen med GoPro-kameror i selar och på hjälmar dokumenterar sitt Varberg och de stora förändringar som staden står inför. Barnen har intresserat sig för bygget av Varbergstunneln som nyligen påbörjats i centrala Varberg.

En taggad grupp barn och en brokig skara vuxna vandrade under en förmiddag mellan olika platser där detta tunnelbygge kunde skådas.

Gäster från Halmstad var Johnny från Fyllinge förskolor och Kalle från högskolan, och Varbergarna som tog emot var förutom de unga guiderna, Bolmen-pedagogerna Janette och Rosita, samt IT-utvecklare Magnus.

Extra stor eloge till Anna Beuerman, kommunikatör för tunnelbygget, som berättade för barnen om processen och som hade fixat så att vi fick se på bygget från en balkong på mysiga Okéns Bed & Breakfast.

Förutom mötena, informationen, barnens reaktioner (och så småningom digitala berättelser) tar vi med oss från denna dag att FDLIS möjliggör för en dynamisk verksamhetsutveckling med många parter inblandade. 

En av projektets stora förtjänster är de möjligheter till professionellt utbyte som kan ske pedagoger emellan. I Varberg så fanns det möjlighet till ett  sådant möte när pedagoger och forskare tillsammans reflekterade över förmiddagens utflykt. Lärdomar som gjorts under både projektet i Varberg och i Halmstad kunde lyftas fram och delas under samtalet. I möte så lyftes också framtida möjligheter till ytterligare samarbete mellan förskolorna som deltar i projektet.

Mer om utflykten till tunnelbygget här: https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/paupptacktsfardistationsomradet.5.3932947d16fd6f11a88929af.html

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *