Inspiration till kunskap och arbete om skolans digitalisering – nu och i framtiden

Samverkan, skolans vardag och digitalisering, verksamhetsutvecklande forskning, elevers måluppfyllelse och inspiration. Det var viktiga ingredienser i inspirationskonferensen som hölls för samverkansprojektet FDLIS, Framtidens lärande i skolan, i början av december.

I början av december, vid projektets halvlek ungefär, hölls en inspirationskonferens som riktade sig till politiker, tjänstemän och lärare som vill lära sig mer om FDLIS och om de olika aktiviteter som pågår på skolor och inom den forskning som kopplas till arbetet.

Samarbetet FDLIS handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärprocesser med hjälp av digitala verktyg. Projektet pågår från 2018 till 2020.

Med FDLIS vill vi bidra till utveckling i regionen vad gäller skolans och förskolans digitalisering. Forskning och verksamhetsutveckling är starkt sammanvävda, och inom FDLIS arbetar vi med forskning, utveckling och utvärdering av digitala lärmiljöer, sade Marie-Helene Zimmerman Nilsson från Högskolan i Halmstad, processgruppsledare för FDLIS.

Huvudtalare för dagen var Carl Heath, utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och som leder regeringens kommitté för ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”.

Ett unikt samverkansprojekt

Samverkansparter inom projektet är Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun samt Region Halland och Högskolan i Halmstad.

FDLIS är ett helt unikt samverkansprojekt där vår forskning bygger på de problemområden och frågeställningar som finns ute i verksamheterna, konstaterade Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, som leder forskningen inom FDLIS.

På konferensen presenterar forskarna tillsammans med lärare och andra som arbetar på fältet. För oss forskare är det så viktigt att arbeta tillsammans med dem forskningen berör, det är detta som är samverkansdriven forskning. Jag brukar alltid säga att det är ingen idé att ställa forskningsfrågor som ingen vill ha svar på, sade Pernilla Nilsson.

Annika Agélii Genlott, Sveriges kommuner och regioner (SKR), är projektledare för #Skoldigiplan, den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet. ”Det är kul att vara inbjuden hit, det som FDLIS står för är något som vi verkligen lyfter fram i den nationella handlingsplanen. Denna typ av forskning i nära samverkan med lärare har vi sett att det är brist på.” Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, är projektledare för fokusområdet forskning och uppföljning inom #Skoldigiplan, samt ledare för FDLIS forskargrupp.”Det har inte varit tydligt med forskning och uppföljning inom det här området. Forskare och skolan har undrat, vad vill regeringen egentligen mer än att vi ska bli bäst i världen på digitalisering?”

Processen är en viktig del i ett sådant här samverkansprojekt, konstaterade hon, och fortsatte:

Det är inte alltid själva resultatet som ger effekt. Att forskare befinner sig i skolans verksamhet, diskuterar problemområden, litteratur och forskningsfrågor, bidrar också till effekt i verksamheten.

Text och bild: KRISTINA RÖRSTRÖM (toppbild av Poll Everywhere)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *