Elever som prosumenter av egenskapat VR-material

Redovisning i VR
Elev redovisar sitt egenskapade VR-material för en klasskompis och lärare.

Delprojektet Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre språk- och begreppsutveckling syftar till att undersöka och hitta digitala verktyg och arbetssätt som effektiviserar språk- och begreppsinlärningen och som är möjliga att använda i de flesta elevgrupper utan krav på dyra investeringar och tekniskt kunnande hos pedagogerna. I projektet arbetar Mats Gustafsson som delprojektledare och Petra Lindblom som är språklärare, båda verksamma på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Björn Sjödén från Halmstad Högskola bidrar som forskningskonsult.  

 I början av oktober 2019 påbörjades ett arbete med två elever med afrikanskt ursprung som bara varit i Sverige i ca ett halvår och därmed var i början av sin språkutveckling i det svenska språket. Eleverna har olika afrikanska modersmål men bådas starkaste språk var vid detta tillfälle arabiska. 

Deltagare i arbetet var förutom Mats och Petra, språklärare Fredrik Frisén som även är elevernas klassföreståndare och Ali Almadani som arbetar som tolk och studiehandledare på Kattegattgymnasiet. 

Syftet med höstens projekt var att lära eleverna ord och begrepp kopplat till årstiderna i Sverige. Under projektet skapade eleverna egna virtuella världar s.k. Rundturer (guidade tourer som presenteras i VR) med intressepunkter innehållande bilder på de ord och begrepp som var målet att eleverna skulle lära sig. Eleverna spelade även in egna ljudfiler med orden/begreppen. När arbetet med de virtuella världarna var klart presenterade eleverna sina ord och begrepp för varandra och oss lärare med hjälp av enkla 3D-glasögon. Eleverna har på detta vis fungerat som s.k. prosumenter, d.v.s. både producenter och konsumenter av kunskap. 

VR-produktion
Elev arbetar med att lägga in bilder och ljudfiler representativa för “sin” årstid.

Eleverna hade ingen kunskap om de ord och begrepp de arbetade med innan projektet påbörjades men efter projektets avslutande kunde de i princip alla sina “egna” ord och begrepp och huvuddelen av sin klasskamrats. Elevernas inställning var från början avvaktande då de hade svårt att första vad arbetet syftade till men blev snabbt mycket positiva och har sedan dess gärna fortsatt att lära sig det svenska språket i denna arbetsform. 

Tekniken är förhållandevis billig att arbeta med och efter ett par sessioner med handledning är det möjligt för en tidigare oerfaren lärare att arbeta på detta sätt. 

Skolan i VR
Eleverna tar del av varandras scener som innehåller viktiga platser att känna till på skolan.

Just nu arbetar vi vidare med en större grupp av elever som varit mycket kort tid i Sverige. De skapar egna Rundturer innehållande scener från platser på skolan som är viktiga att känna till. Dessa har eleverna fotograferat med 360-kamera och kompletterat med vanliga fotografier med namn på skolpersonal som arbetar på dessa platser. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *