Digital lärresurs Matteappen prövas i Halmstads kommun

I Halmstads kommun har man påbörjat att testa en digital lärresurs som heter Matteappen. Inom ramarna för FDLIS har sedan projektet utökats med ett riktad projekt mot specifika skolor. Hur detta lever upp till de frågeställningar som satts upp för projektet blir intressant att följa. Kommer vi se skillnad på hög- resp lågpresterande, på pojkar och flickor, på elevernas engagemang eller på lärarnas undervisning?

“Undervisning är interaktion mellan lärare och elev. Digitalisering ska stötta den interaktionen”

”Matteappen ger eleven direkt återkoppling. Matteappen rättar automatiskt och kartlägger varje elevs kunskaper i realtid. Med smart dataanalys visualiserar Matteappen kunskapsutvecklingen på elev, klass och skolnivå så att behov och insatser kan göras i tid. Matteappen sätter fokus på elevens lösningsförslag. Baserat på varje elevs unika behov kan lärare enkelt individanpassa undervisningen.  Matteappen sparar tid på administrativt arbete.”

Från: www.matteappen.se