ÄDK – Varberg

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där syftet är undervisningsutveckling med elevernas lärande i centrum.

Ett verktyg i ÄDK är de öppna lektionerna där lärare tar del av varandras undervisning genom att fysiskt närvara under lektionen. Detta är viktiga moment samtidigt som de tar mycket tid och samordningsarbete i anspråk. I projektet tittar vi på om filmade lektioner kan komplettera och ersätta fysisk närvaro som underlag i ÄDK-diskussionerna.

Projektet har testat olika tekniker för att filma undervisning och fastnat för GoPro-kameror. GoPro-kameran möjliggör att fånga lärande i gruppdiskussioner såväl som i helklass. Det är möjligt att fånga hela lektionsförlopp ur olika vinklar med hög kvalitet på både ljud och bild.

Idag besökte vi årskurs 4 på Bosgårdsskolan för att filma en lektion som handlade om area och omkrets. Fem GoPro-kameror användes, tre satt på eleverna med selar och två stod på stativ på borden. Avsikten var att fånga elevernas diskussioner kring area och omkrets. Det insamlade materialet ligger till grund för en efterföljande diskussion tillsammans med kollegor inom ramen för ÄDK-arbetet.

Ett preliminärt fynd är att inspelningarna gör det möjligt att följa elevers gruppdiskussioner under längre tid och i större detalj än vad som är möjligt när lärare fysiskt är närvarande. En strävan är att göra tekniken till en så obetydlig del av miljön som eleverna möter och istället använda den för att skapa förutsättningar för kollegial reflektion. I fortsättningen av projektet kommer vi undersöka hur inspelningarna kan anpassas just för att på bästa sätt stödja lärarnas analys av lektionsupplägg och förståelse av elevernas perspektiv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *