ÄDK – Varberg

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där syftet är undervisningsutveckling med elevernas…

Närmiljö som lärmiljö -Varberg

Bolmens förskola har ett spännande projekt där barnen med GoPro-kameror i selar och på hjälmar dokumenterar sitt Varberg och de stora förändringar som staden står…

Lärande genom film Ängelholm

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag egentligen var intresserad av min…

Spelifierad undervisning Ängelholm

Inledning/bakgrund Jag arbetar på Kungsgårdsskolan där jag undervisar i SO-ämnet och har länge spelifierat moment av min undervisning och tycker mig ha sett diverse påverkan…