Redovisning i VR

Elever som prosumenter av egenskapat VR-material

Delprojektet Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre språk- och begreppsutveckling syftar till att undersöka och hitta digitala verktyg och arbetssätt som effektiviserar språk- och begreppsinlärningen och som är möjliga att använda i de flesta elevgrupper utan…